Synonymer till eftertanke

avvägning, begrundan, reflektion, reflexion, spegling, tillbakablick, fundering, spegelbild, återsken, återspegling