Synonymer till eftersom

därför, följaktligen, för den skull, på grund av, således, därför att, för att, ty, ehuru, i och med, fastän