Synonymer till efterforska

undersöka, analysera, examinera, forska, granska, granskning, gräva, inspektera, klargöra, rekognoscera, skärskåda, sondera, spaning, studera, ta reda på, testa, utforska, utreda