Synonymer till efterdyning

följd, kvardröjande effekt, effekt, efterverkning, konsekvens, serie