Synonymer till effektuera

leverera, utföra, verkställa, framföra, förse, överlämna, begå, förrätta, genomföra, göra, prestera, uträtta, vidta, genomdriva, uppfylla