Synonymer till effekt

följd, genomslagskraft, påverkan, verkan, verkning, efterdyning, efterverkning, konsekvens, serie, influens, inflytande, interferens, resultat