Synonymer till dunkel

hemlighetsfull, kryptisk, ljussvag, mörk, mörker, oklar, skum, vag, förtegen, gåtfull, mystisk, svartmuskig, diffus, flummig, grumlig, luddig, oskarp, otydlig, oviss, suddig, svävande, svårdefinierbar, egendomlig, konstig, kufisk, suspekt, tvivelaktig, underlig, halvdunkel, konturlös, obestämd