Synonymer till driva

bedriva, idka, utöva, fösa, gyckla, mana, piska, skämta, sköta, knuffa, puffa, putta, skuffa, driva med, narra, raljera, egga, uppegga, risa, snärta, spö, skoja, vitsa, administrera, bestyra, förvalta, handha, hantera, hålla i, ombesörja, passa, ta hand om, underhålla, upprätthålla, vård, vårda