Synonymer till drag

anlag, gener, anstrykning, egenskap, karaktär, kännetecken, svep, beskaffenhet, karaktärsdrag, personlighet, typ, egenhet, karakteristika, karakteristisk, märke, särdrag