Synonymer till drabba

hända, vederfaras, inträffa, ske, äga rum