Synonymer till dräpa

döda, mörda, avliva, avrätta, eliminera, förinta, ha ihjäl, slå ihjäl, ta livet av, tillintetgöra, exterminera