Synonymer till don

anordning, apparatur, redskap, saker, verktyg, hjälpmedel, instrument, medel, pinal, utrustning, vektyg, föremål, grej, prylar, arbetsredskap