Synonymer till dock

emellertid, fast än, likväl, icke dess mindre, likafullt, ändå