Synonymer till divergera

avvika, dra, försvinna, skilja sig från