Synonymer till divergens

olikhet, spridning, differens, skiljaktighet, skillnad, diffusion, distribution, fördelning, utbredd, utbredning