Synonymer till distinkt

bestämd, besluten, beslutsam, definitiv, eftertrycklig, fastställd, handfast, krävande, orubblig, otvetydig, otvivelaktig, principfast, resolut, specifik, säker, utstakad, bestämt, avgjort, beslutat, definitivt, otvivelaktigt, säkert, uttryckligen, skarp, tydlig, tydligt, utpräglad, absolut, riktig, uppenbar, begåvad, frän, klipsk, klyftig, markant, slipad, smart, tvär, vass, vässad, begriplig, explicit, fattbar, klar, kännbar, omisskännlig, påfallande, rak, självklar, solklar, uttrycklig, klart, otvetydigt, karakteristisk