Synonymer till disputation

avhandling, skrivelse, thesis, uppsats