Synonymer till diskutabel

tvivelaktig, skum, suspekt, tveksam, vag