Synonymer till diskussion

debatt, ordbyte, ordväxling, rådslag, samtal, överläggning, förhandling, möte, dialog, konversation, prat, snack, snacka, språka, rådplägning