Synonymer till disk

platta, skiva, uthärda, grammofonskiva, cd, kalas, genomlida, gå igenom, lida, tolerera, tåla, utstå