Synonymer till dinera

inta middag, käka, äta, förtära, krubba, mumsa, spisa, inmundiga, inta, sluka