Synonymer till diffus

odefinierbar, oklar, osäker, otydlig, dunkel, flummig, grumlig, luddig, oskarp, oviss, suddig, svävande, svårdefinierbar, vag, inte säker, obeslutsam, otrygg, tafatt, tvehågsen, tvekande, tveksam, tvivel, vacklande, vansklig, ängslig, dimmig, grötig, sluddrig, svag