Synonymer till dialekt

folkmål, mål, tungomål, uttal, destination, destinationsort, finish, föresats, intention, koncept, mat, mening, målsättning, riktpunkt, rättegång, rättsfall, slutpunkt, språk