Synonymer till detaljrik

detaljerad, ingående, noga, noggrann, utförlig