Synonymer till destruera

förinta, döda, förstöra, göra slut på, krossa, pulvrisera, radera, smula sönder, ta kål på, tillintetgöra, utplåna, utrota