Synonymer till dessutom

därtill, därutöver, till på köpet, tillika, även, desslikes, likaså, också, sammalunda, liksom, samt