Synonymer till desinformera

lura, vilseleda, bedra, bedraga, bedrägeri, bluff, bluffa, blåsa, förleda, förvilla, gäcka, narra, skörta, snuva, svindla, tricksa, vilseföra, missleda