Synonymer till deponera

avsätta, entlediga, förvara, hysa, lagra, magasinera