Synonymer till demolera

defatism, fysiskt ha söder, förstöra, föröda, krascha, krossa, riva ned, fly, fördärva, förgöra, förinta, ha sönder, kvadda, nedtrampa, omintetgöra, paja, rasera, sabba, sabotage, sabotera, skada, skövla, tillintetgöra, utplåna, utradera, vandalisera, vanställa, vanvårda, ödelägga, braka, haverera, haveri, krocka, störta, förstör, knäcka, mosa, panga, pulverisera, slå sönder, smula sönder, nedriva