Synonymer till dementera

bestrida, bekämpa, förneka, tillbakavisa, avvisa, nobba