Synonymer till deleta

ta bort, avlägsna, avverka, eliminera, reducera, röja, slopa, ta dän, undanröja, undanskaffa