Synonymer till delegat

ombud, representant, agent, företrädare, förtroendeman, ställföreträdande, ombudsman, ställföreträdare