Synonymer till delaktighet

inblandning, medverkan, deltagande