Synonymer till dela

avskilja, avdela, separera, skilja, sära, dividera, klyva, splittra, stycka, splinta, skiljas, särskilja, åtskilja, avsöndra, differentiera, lösgöra, söndra