Synonymer till deklarera

förkunna, klarlägga, kungöra, redogöra, redovisa, tillkännage, uppge, meddela, predika, förklara, förtydliga, klargöra, precisera, tydliggöra, utreda, anmäla, offentliggöra, proklamera, publicera, pålysa, berätta, rapportering, annonsera, avisera, avkunna, underrätta, utlysa, ange, lämna, nämna