Synonymer till deklaration

redogörelse, redovisning, tillkännagivande, berättelse, beskrivning, framställning, förklaring, presentation, protokoll, rapport, rapportering, skildring, utläggning, utsago, inrapportering, offentliggörande