Synonymer till definitivt

absolut, definitiv, exakt, fullkomlig, fullkomligt, otvetydig, otvivelaktigt, ovillkorlig, ovillkorligen, självklart, säkert, total, tvärsäkert, verkligen, avgjort, bestämt, beslutat, distinkt, uttryckligen, slutgiltigt