Synonymer till definitiv

absolut, definitivt, exakt, fullkomlig, fullkomligt, otvetydig, otvivelaktigt, ovillkorlig, ovillkorligen, självklart, säkert, total, tvärsäkert, verkligen, bestämd, besluten, beslutsam, distinkt, eftertrycklig, fastställd, handfast, krävande, orubblig, otvivelaktig, principfast, resolut, specifik, säker, utstakad, slutgiltig, slutlig, ackurat, just, korrekt, precis, precist, rätt, riktig, uppenbar, avgörande