Synonymer till definiera

avgränsa, begränsa, definera, förklara, precisera, beskriv, beskriva, förtydliga, illustrera, klargöra, klarlägga, redogöra, tydliggöra, utlägga, begränsa innebörden, specificera, vara exakt