Synonymer till defekt

bristfällig, dålig, ofullständig, otillfredsställande, otillräcklig, undermålig, felaktig, felaktighet, skadad, trasig, inadekvat, inkorrekt, oriktig, orätt, osann, avvikelse, förstörd, vrickad, bruten, inte hel, kaputt, paj, sönder