Synonymer till deduktion

slutsats, konklusion, konstaterande, slutledning