Synonymer till debatt

diskussion, ordbyte, ordväxling, rådslag, samtal, överläggning