Synonymer till darrande

ostadig, skakande, skälvande, bräcklig, darrig, instabil, labil, ranglig, vacklande, vinglig, växlande