Synonymer till dana

forma, skapa, bearbeta, bilda, formge, gestalta, konstruera, prägla, skulptera, stöpa, utveckla, alstra, designa, frambringa, framställa, grunda, göra, instifta, kreera, laga, producera, tillverka, upprätta, utforma