Synonymer till döda

avliva, ha ihjäl, kväva, avrätta, arkebusera, dräpa, mörda, eliminera, förinta, slå ihjäl, ta livet av, tillintetgöra, ta bort, undanröja, utesluta, destruera, förstöra, göra slut på, krossa, pulvrisera, radera, smula sönder, ta kål på, utplåna, utrota, exterminera, förgöra, slå sönder, söndersmula, totalförstöra, utradera