Synonymer till död

avliden, framliden, bortgång, avlida, dödsfall, ej levande, himlafärd, hädanfärd, icke levande, ickelevande, inte leva, omkommen