Synonymer till dåsa

halvsova, slumra, halvslummer, snusa, sova