Synonymer till därpå

därnäst, därefter, följande, inom kort, sedan, härefter, näst, härnäst, nästföljande, snart, strax, söm, efteråt