Synonymer till därnäst

därefter, efteråt, närmast i följd, sedan, därpå, följande, inom kort, härefter, näst, härnäst, nästföljande, snart, strax