Synonymer till därför att

eftersom, för att, ty, därför, ehuru, i och med, på grund av